Menu
A+ A A-
7/e)
>
my6asideTV - Wtorek 27.06.17 // Wiosna 2017

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

nt="0:08 Papirus Biuro Plus 3:2 FC Zawodzie 3:54 Mega Paka 1:3 Ciche Tapczany 7:27 Złote Arkady 8:1 The G>
k {
ncriptk {
864iv> ncript
k {
0
START VIDOFLOW TABSarea --> END VIDEOFLOW TABSarea -->
>
7/
< -> een art main player area --> _5" valign="t -> !-- sta="vmo ; posi 2area --> < -> een a="vmo ; posi 2area --> r nt">
Ost wpis:tlet meFnex{ : tFarł URLońcy/pomocnia Pdo drużypcziotjea/sy chętpczna gre odpowiadrm na artl tesquo;eartl’belaBolek0705 : tSm ekipy bramkarz tel 570880507uje drużypczchętpejPdo y/typn@medparranów, co środa RęZawpcz18:30-20.00 orlik. tel.: 660 050 092R .hkk : tamy bramkarz Pdo :08 Papa. Jodkritjea/ ktoś chętpcziotpr "ę o kom_fkt - 512 401 362Marct mRzeszowKiep: tdominia18271p: tdominia18271p: tFarła URLońcyziotchętpwod; typm. Oiotmojtableiary: tesquo;eartl’bela.asksky : t nuzna e-artl:mainsky@o2,plasksky : tFarł zFC Znia Pdo drużypcziotjea/sy chętpczna grę,tmogę równdśw !--ćzna bramce. Joderitktoś jea/ zar i iesacytcziotpr "ę o kom_fkt.roberiot: tamizna stropwodr i inhiowej. Trochę arcwodtu brłaganu,tchętpwod; mogę ;kowe>Grjdpwodtypja zbytPdobrze. Chyba di k=ca zodtypja se)am bramkarz Pdo druzypczaa>uje mł="eca szpbkieca wszechstropeca zFC Znia Pchetpwoddoła>GrPdo ktores druzypc vak costpr "e o kom_fkt 728930046zaa>Artyk wyjaśn@mjące dia/sy rozgrywek i acytsów.p: tGrpwodna haji vak izna wyeiarówce . Jozeltdmadktos wolpe leejsce pr "e o kom_fkt 506499007T-ais adia/ydmateusztpwodmikołaj0przesłańKieOdtlope sbo tylko ; dwa mecze w punktacjizna=deiaa/ jutro jużPm/ebo wrksksyfia cjizuwzglęZpwope wszpstkwod;ięć.HalWdś ; " >uje bramkarz Piznapaa/nia . Jodkrituarżasz, de twojtauleejętpości spokojpwodwy!-- czmjązna A-ksksę iPchcirłbyś spró>Farćzswoich sił w naszpm klubwoddaj0ble', 'ćzna adres tesquo;eartl’bela Ph4>Doswojtadape znnr. tel. Nwaiszzkila Psłów o sobte,znaaiszzgZawodmodemy zoba>Gyćztwojtauleejętpości, oraz naaiszzvakwodmasz wyeaganwa wzglęZem klubu.Pozdrawiamy MY6ASIDEuję drużypczdotst',ingu ,znumer tel. 570102543zaa>uję drużypczdotstrazaa>nhi-P0">Pr, arcwodbłąd, wynia w drugbo stropę ;kowe>Grpwodz boiator. pr "e o kom_fkt 697508615am na eaw iajtst',ingu na 18 / 19 g Zawpe. Meejsce Gnaszpn Czestoch>HalUl.festynacy 240przy szkole.(orlikd=9" a hajowek) kom_fkt 724 725 293zaa>uje zjs/rłuzdotgry. 181 cm 94kg 25 i k,znajbareawej0prefe,'Wpna gro wrURLopwo. Mam duGrPdoświad>Grpwodz upe am- Amatich (kr' zna,Sosnowiec) 609-851-773zaa>azdotskładu? 29 i k,znapaa/nia / pomocnia. Phnad 200 cm wzrostu. Tel. 888985885. PzdrGrpwodw meczach sga Szó itjea/em dys/rzycyjny wripgodniu, " >am drużypczobojętpwodz vakwomn" vi,tmogę typćzz przodu itz kyłu. kom_fkt 531 383 103zaa>Pr ihkk : tPru juz swodpwodmodesz do>Grkpć?? :-Pzaa>Pr ihkk : tGytrł i śwod;ośmirł tentpo>Gytrł, PN75 zFblokowapc t wszpstkwod;oa/ydz kym z(obowane skasacyte.azdrużyp 2-5 powinna wyglądpćz_fk:0:08 Papi6 pkk,zPiS 4 pkk bramki 9:8, Compapc 4 pkk bramki 5:9, 11">Kiepsquad 3 pkk,zza/em kolejpośćz2.0:08 Pap, 3.zPiS, 4. Compapc, 5. 11">KiepsquadHak vs. Kołoeawejbzykzaa>2 - W'll Street vs. Libericzaa>Tem, jeazczeKiempsquadem ;oneearż wygrrł bez;ośrednt ;oj/eynWtotych drużyp2 - oglądpjcwodpa dywodpa www.you: tesquo;URL ’belaGte.Gtie sbZawa przeg08 ł dwojkę z przodu :) PROSZĘ O ZMIANĘ ;kowe>pczkomapizFC Znia arm 17 i ktmogodtypćzna kazdej0przycjiza Pr ihkk : tGtie sbZawa przgłayia2t: bo po&))) ao44t:scm 94kg 25 il t<1aiaju ao44t:orakwczobronca cochujnlorewyei lees/ "e ozo titc?eGrpwodzzar i iesacygrct ma/ !-- stbowdyeszo9-851))) jlm tGrTrętkzasa>Gt helpea odjlmlasię,z3aleesl_ps2 :wyz:" isbZzzar i iesTrętkz1ai 4 bojtai ak ttMarcaialec me< vakwosa> Gczu p" ti :row odLowdondjlmla Kiepsce pr ićzde zDzimpt)))djdśdzosa>))))uzuitor.a><, 3aleuo;b zFC3zaa>n('; PN75 wykasacyłem ;oa/y, vak ktos j/eawodod c ; dwa mecze w punktacjizna=deiaa/ jutrZosa>Kiepowni 10 vasbZwodznhi- k,zni0zz upe" 1K9trz nhi-P0"):izFC Znia arm 17 i ktmogodtypćzna kazdej0przycjiit1 rok, 11alees punktacjizna=deiaa/ jutrde.f="_9138r-)e>nhalemJa Wtkan> zFC Znia arm 17 i ktmogodtypćzna kazdej0przycjiit1 rok, 11aleGrześdw/sw corw meceel d ł t;k65"pdzzFC Znia arm 17 i ktmogodtypćzna kazdej0przycjiit1 rok, 11alepdśw !--ćzna bOK aKiepk cto:dom wodynramkitzMateot: t Zcz gujtaj. Abyamócees/scrol&rs tab a hr totabztotabztotab gkContentck-> b gkConteaahr zaCont zaConthr "jlmlctionnnnnnnnli>
ottom> Kiesb. tab totab a hr za ea eacp nnnnhennnnCont TopB/div> bothrget="_bla oncFiajwa Sleejv

bothrget="_bla oncYme thrget="_bla oncPiccs F zmirab totab Conteactotab gConteaContea gContea ConteaContea na_c/div> TopB/dU irmrch& Conteaa zy b mrch& ) y,b i)>G-571"listvsujróty spotkańasuj ncu irassntsUast=z ginGul&571" >Zcz gujF zmirne y,b i)>G-572"listvsujróty spotkańasuj ncu irassntsUast=regisalasuj<Gul&57

s j/eas-> -ntsI>ZcrePis)rujF zmirne ref= Conteact"> Conteaama"ne;"Conttea na_c/divmzSe"> & Conteaa> ncro" na="vfty spotkańasuj ncrm() { varmet Wd="ru dveComment();retule"> mzSe"> & eac){sFor nts-.le"> y 7:"> -le"> y 7:">/label> b i{sFo & er){documURL>

"vfroue">7S))))jm... bonblur i);JChis.roue">='') Chis.roue">'S))))jm...';p" vvideo i);JChis.roue">='S))))jm...') Chis.roue">'';p"/>r){sForer){do"121" hroue">7S))))j ents.smzSe"> & eight=)>Gp jcommeŁukasils_phot_Chis.d=21"le"> y 7:_videoflo"/>text/javascript"> < + '/t=linclarsiajwa S net/en_US/all.js' +1 ents.stwitea >Panowie,st ) { g/se vvmoOart main api=>