Menu
A+ A A-

Regulamin

 • Odsłony: 6311

Regulamin Rozgrywek

 1. Organizatorem ligi jest firma „my6aside.com”.
 2. Mecze odbywają się na sztucznym boisku z oświetleniem.
 3. Rozgrywki prowadzone są w formule „open” (mogą występować zawodnicy grający w klubach, bez względu na klasę rozgrywek).
 4. W lidze bierze udział ustalona przez organizatora liczba drużyn.
 5. Drużyna może wziąć udział w rozgrywkach ligi wysyłając formularz zgłoszeniowy oraz uiszczając opłatę wpisową. Jest to opłata za jeden sezon (11-14 meczy). Wykupienia ubezpieczenia na całą drużynę leży w gestii samych graczy.
 6. Jeżeli drużyna nie posiada sponsora przewidujemy możliwość rozłożenia płatności w ratach lub negocjacji indywidualnych. Jeżeli drużyna uiściła pierwszą wpłatę i z przyczyn niezależnych od organizatora nie przystąpiła do rozgrywek, nie dostaje jej zwrotu.
 7. W przypadku naruszenia regulaminu organizator ma prawo odsunąć daną drużynę od rozgrywek bez prawa odwołania się.
 8. Organizator ligi nie bierze odpowiedzialności za uraz lub śmierć zawodnika podczas rozgrywek ligi.
 9. Zespół może zgłosić do rozgrywek maksymalnie 20 zawodników.
 10. W zespole występować mogą wyłącznie zawodnicy znajdujący się na liście zgłoszeniowej, do której w trakcie sezonu można dopisywać zawodników, ale nie później niż na 5 spotkań przed zakończeniem sezonu (Hala - do końca stycznia).
 11. Drużyny zobligowane są do występowania w jednolitych strojach.
 12. Na TZN Arena nie można występować we "wkrętach", zawodnik mający takie obuwie nie zostanie dopuszczony do gry. Na hali wymagane obuwie halowe.
 13. Terminy spotkań są obligatoryjne. Zmiana terminu rozgrywania meczu jest możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach, chęć taka musi być zgłoszona u organizatora najpóźniej tydzień przed terminem meczu.
 14. Drużyna, która bez wcześniejszego zawiadomienia nie zgłosiła się na mecz zostanie ukarana walkowerem 5:0 oraz karą finansową w kwocie 50 zł. Dwa walkowery w sezonie mogą skutkować usunięciem drużyny z ligi.
 15. W trakcie trwania sezonu zawodnik może występować wyłącznie w jednej drużynie, odstępstwo od tej reguły jest możliwe tylko za zgodą organizatora rozgrywek w sytuacji nie naruszających ducha fair play.
 16. O miejscu w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa ilość strzelonych bramek.
 17. W przypadku wcześniejszego wycofania się drużyny z rozgrywek, spotkania z jej udziałem oraz bramki jej strzelone zostają anulowane
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach. zawodnicy od następstw NW ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznego rozstrzygania spraw, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych i wizerunku zawodników grających w rozgrywkach dla celów marketingowych oraz przetwarzanie danych osobowych zawodników na potrzeby tych rozgrywek (zgodnie z ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz.883).

Zasady gry podczas gry na sztucznej trawie:

 1. Każdy mecz trwa dwie połowy po 25 minut, sędzia ma prawo przedłużyć mecz do maksymalnie 60 minut.
 2. Na boisku nie może znajdować się więcej niż 6 zawodników, zmiany przeprowadzane są tylko i wyłącznie w strefie zmian, czyli tam gdzie stoją wszyscy rezerwowi.
 3. Warunkiem przystąpienia zespołu do meczu jest obecność na boisku 4 graczy.
 4. W przypadku, gdy drużyna nie stawi się na mecz lub gdy będzie mniej niż 4 zawodników, automatycznie mecz uznany jest za walkower z wynikiem końcowym 5:0.
 5. Wślizg jest zabroniony i traktowany, jako przewinienie. Wyjątki: a) bramkarz może interweniować w polu karnym prawidłowym wślizgiem b) jeśli wślizg ma na celu zatrzymanie piłki i w pobliżu (ok.1,5m) nie ma żadnego innego zawodnika.
 6. Bramkarz wznawia grę wyrzutem ręką lub nogą ale przy wybiciu nogą piłka musi mieć kontakt z podłożem. Bramkarz może rzucić lub kopnąć piłkę na drugą połowę.
 7. Auty wybijane są nogą z linii bocznej boiska lub spoza niego. Piłka stoi w miejscu, nie może się toczyć. Po złym wybiciu, piłkę przejmuje rywal.
 8. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie, za wyjątkiem autu, który jest traktowany jako rzut wolny pośredni. Mogą one być wykonywane bez gwizdka sędziego. Na życzenie gracza wykonującego ten stały fragment gry, sędzia odsuwa mur na prawidłową odległość (5m) i wtedy jest on wykonywany, wyłącznie na gwizdek.
 9. Jeśli bramkarz złapię piłkę po podaniu od swojego zawodnika dyktuje się rzut wolny bezpośredni z miejsca w którym stał bramkarz lecz nie bliżej niż 5 metrów od bramki. To samo tyczy się ponownego złapania piłki (po wcześniejszym wznowieniu) przez bramkarza.
  • Kary: Zawodnicy karani będą kartkami oraz wykluczeniami czasowymi. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 3 min. Ukarany piłkarz może wrócić na boisko wcześniej, jeśli jego zespół straci bramkę. Wyjątek stanowi napomnienie za spowodowanie rzutu karnego, wtedy po straconym golu z karnego zawodnik nie wraca na plac gry.
  • Jeśli dwóch graczy (z osobnych ekip) otrzymuje po żółtej kartce za niesportowe zachowanie, obaj wracają do gry po upływie czasu kary bez względu na stracone gole.
  • Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki skutkuje pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w następnej kolejce. Drużyna natomiast karana jest 5 min. Karą, która nie jest anulowana strata gola. Po upływie kary może pojawić się inny zawodnik. To samo tyczy się gracza, który otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę z tą różnicą, że nie może zagrać w następnym spotkaniu ligowym. Organizator, w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do możliwości ukarania zawodnika dłuższą karą meczową. Po otrzymaniu przez zawodnika w kilku meczach czterech żółtych kartek, musi on pauzować jedną kolejkę.

Wszystkie inne zasady pozostają zgodne z regulaminem PZPN.

 

 

Zasady gry i przepisy obowiązujące podczas rozgrywek halowych:

 1. Czas trwania meczu ustala się na 2 x 13 minut z minutową przerwą po czym następuje zmiana stron,
 2. Drużyny występują w 5 osobowych składach, w tym także bramkarz; każda drużyna może dokonać zmiany w trakcie trwania meczu w dowolnej ilości, ZMIANY ODBYWAJĄ SIĘ TYLKO W STREFIE ZMIAN (źle dokonana zmiana będzie karana żółtą kartką oraz karą 2 minut),
 3. Bramkarz odbywa również karę w przypadku jej otrzymania (niedopuszczalne jest, aby za bramkarza odbywał karę zawodnik z pola),
 4. Rzuty karne wykonywane będą z linii 7 metrów,
 5. W momencie rozpoczęcia meczu na boisku musi być 4 zawodników,
 6. Bramkarz rozpoczyna grę rzucając piłkę ręką (czas rozpoczęcia 5 s), w przeciwnym wypadku jest wykonywany rzut wolny pośredni; bramkarz nie może rozpocząć gry przerzucając bezpośrednio (bez odbicia) piłkę na druga połowę – może to zrobić jeśli złapie piłkę z gry.
 7. Niedozwolone jest: wejście wślizgiem w bezpośredniej walce o piłkę - WYJĄTEK TO BRAMKARZ W POLU KARNYM. Dozwolone jest blokowanie piłki wślizgiem(ciałem) lecz musi zostać zachowana bezpieczna odległość od przeciwnika (ok.0,5m).
 8. Rzut z autu należy wybijać z linii bądź za linią boiska nogą (czas 5 s); bramki strzelone bezpośrednio z rzutu z autu nie zostają uznane, PIŁKA STOJĄCA!
 9. Przy wykonywaniu wszystkich rzutów wolnych, zawodnicy drużyny przeciwnej muszą być w odległości 5 metrów,
  • Kary: Zawodnicy karani będą kartkami oraz wykluczeniami czasowymi. Gracz ukarany żółtą kartką opuszcza automatycznie plac gry na 2 min. Ukarany piłkarz może wrócić na boisko wcześniej, jeśli jego zespół straci bramkę. Wyjątek stanowi napomnienie za spowodowanie rzutu karnego, wtedy po straconym golu z karnego zawodnik nie wraca na plac gry.
  • Jeśli dwóch graczy (z osobnych ekip) otrzymuje po żółtej kartce za niesportowe zachowanie, obaj wracają do gry po upływie czasu kary bez względu na stracone gole.
  • Otrzymanie w jednym meczu przez tego samego gracza drugiej żółtej kartki skutkuje pokazaniem mu kartki czerwonej. Zawodnik taki opuszcza plac gry, na który już w tym meczu nie wraca, może jednak zagrać w następnej kolejce. Drużyna natomiast karana jest 5 min. Karą, która nie jest anulowana strata gola. Po upływie kary może pojawić się inny zawodnik. To samo tyczy się gracza, który otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę z tą różnicą, że nie może zagrać w następnym spotkaniu ligowym. Organizator, w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie prawo do możliwości ukarania zawodnika dłuższą karą meczową. Po otrzymaniu przez zawodnika w kilku meczach czterech żółtych kartek, musi on pauzować jedną kolejkę.
 10. W przypadku 3 minutowego spóźnienia się jednej z drużyn sędzia odgwizduje walkower,
 11. Czas gry jest zatrzymany i ponownie uruchamiany tylko na żądanie sędziego zawodów
 12. Kolejność drużyn - ilość zdobytych punktów - przy jednakowej ilości: bezpośredni mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami, różnica bramek, większa ilość zdobytych bramek. Możliwe rzuty karne jako czynnik decydujący.
 13. Decyzje sędziów prowadzących mecze są niepodważalne.

Postanowienia końcowe:

1. Obowiązuje obuwie piłkarskie przystosowane na powierzchnie halową
2. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu oraz spożywania alkoholu podczas rozgrywek na hali
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników
4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju
5. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora,
6. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach gra na własną odpowiedzialność ubezpieczając się indywidualnie,
7. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko, szatnia, trybuny) obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających,
8. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym,
9. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego,
10. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym,
11. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek,

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

chuje mn
 • Czas gry c
 • a bardzo dobra nadamiahm lat, i głównie o 4=ticle&id=5aszym 2068eapił d
 • 4 " l ap/> uli>" l apa>Ja gość_913_id"rget="_blank">Fodnik? klub>Ja gouserość_913_id"rget="_blank">Yesięc klub>Ja pcy">go107377741279622335810_id"rget="_blank">Pico citle="pa jcEdityTa c zawo dobrauli>JaRo2802tput"> JaRo2802tput"> -ents grregośr
  jcEditor = ns="capt-form-czeniej WyśmzSeatyhi cha" o

  r jcEditor = new JCommentsEd">Odpt-form-cseatyh{ var jcEditor = new JCommentsEdi ts-form-commeseatyh{ var jcEditor = new JCommentsEd